Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

CHI BỘ TRƯỜNG MG TÂN THÀNH A TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2021

TRƯỜNG MG TÂN THÀNH A TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MG TÂN THÀNH A THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID-19

TRẺ MẦM NON DỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG DỪNG HỌC

GIỚI THIỆU CHUNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

TRUNG THU ĐẶC BIỆT

TRƯỜNG MG TÂN THÀNH A NHẬN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CBQL

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1