Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh

unnamed (2)

      Trường mẫu giáo Tân Thành A xin thông báo đến tất cả phụ huynh học sinh trường mẫu giáo tân Thành A. nhằm để đảm bảo tốt sức khỏe cho trẻ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.  Các bé tiếp tục nghỉ từ ngày từ ngày 2/03/2020 đến hết ngày 08/03/2020. xin thông báo đến tất cả quý phụ huynh được biết.