TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN THÀNH A TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

    Hội nghị sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được tổ chức dưới sự chủ trì của Ban giám hiệu nhà trường

      Nội dung sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học bao gồm:

     Nội dung 1: Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học: Hoạt động vui chơi ngoài trời – lứa tuổi 4-5 tuổi do cô Hồ Thị Ngà thực hiện và Tổ chức giờ ăn cho trẻ 5-6 tuổi do cô Bùi Thị Trang thưc hiện

     Nội dung 2: Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

      Để chuẩn bị cho buổi SHCM, Phó hiệu trưởng đã xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên chuẩn bị bài dạy, thông qua giáo án góp ý về đề tài, mục tiêu nội dung bài học, phương pháp, cách tổ chức dạy học, các tình huống có thế xảy ra trong quá trình dạy học và cách xử lý, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện bài dạy theo yêu cầu.

      Trong quá trình tổ chức hoạt động, giáo viên đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, phát huy tính tích cực của trẻ. thường xuyên quan tâm đến hành vi, thái độ, cảm xúc của trẻ; quan sát động viên trẻ hoạt động theo hướng dẫn của cô giáo.

       Sau khi dự giờ cán bộ, giáo viên đã trao đổi, thảo luận về nội dung chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Các ý kiến đi sâu thảo luận về các vấn đề: hoạt động của trẻ trong giờ học, những tình huống thái độ của trẻ mà mình đã quan sát được. Buổi thảo luận đã tập trung đóng góp ý kiến về phương pháp học của trẻ trong các hoạt động. Qua trao đổi, thảo luận, chủ trì buổi sinh hoạt kết luận thống nhất các nội dung, từ đó mỗi giáo viên đều rút ra các bài học kinh nghiệm để áp dụng vào công tác giảng dạy của mình.

     Kết quả buổi SHCM g iúp cán bộ, giáo viên nắm được quy trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Biết xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học  có hiệu quả. Biết điều hành  buổi thảo luận, chia sẻ ý kiến với đồng nghiệp và biết rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân nhằm vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác dạy học tại nhà trường.

      Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn đồng chí Nguyễn Thị lưu – Hiệu trưởng đã kết luận buổi sinh hoạt, biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các giáo viên đã tổ chức hoạt động thành công tốt đẹp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI SINH HOẠT

3

5

2

9

8

10

12

11

13

14

15

16

17

18

                                                                              Người viết: Lâm Thị Hồng Vương