CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN THÀNH A HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM NĂM 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCHU ngày 06/9/2023 của Ban tổ chức huyện ủy huyện Tân Hồng về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với CB,CC,VC, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý năm 2023

Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 07/9/2023 của đảng ủy xã Tân Thành A kế hoạch kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với CB,CC,VC, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý các cấp năm 2023

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2023, Chi bộ trường mẫu gió Tân Thành A tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2023. Với sự tham gia đầy đủ của 17/19 đồng chí đảng viên trong chi bộ. Vắng đồng chí Nguyễn Thị Bạc và Nguyễn Thị Mộng Linh lý do nghỉ hộ sản

Cung dự có đồng chí Phạm Minh Bạch – Đảng ủy viên – Phó chủ tịch HĐND xã Tân Thành A giám sát chi bộ

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Lưu – Bí thư chi bộ đọc báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2023. Trong bản báo cáo kiểm điểm của tập thể chi bộ, đồng chí đã nêu rõ những vấn đề về các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ, công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng của Chi ủy – chi bộ trong năm 2023. Bản báo cáo cũng đã nêu rõ những thành tích nổi bật, những thuận lợi và khó khăn mà tập thể Chi bộ nhà trường đã cố gắng nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng cần khắc phục trong thời gian tới.

 Hội nghị đã được nghe 19 đồng chí đảng viên trong chi bộ đọc kiểm điểm cá nhân, từng đảng viên trình bày bản kiểm điểm của mình trước Chi bộ. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, chân thành, khách quan, không nể nang, không né tránh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; các đồng chí trong chi ủy đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Phát huy tinh thần phê và tự phê, thẳng thắn trung thực đóng góp ý kiến xây dựng cho từng đảng viên, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém của cá nhân đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế yếu kém giúp nhau cùng tiến bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Chi bộ đã tiến hành đánh giá, nhận xét và có kết quả như sau:

Về cá nhân:

          Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3/19 đ/c, đạt tỷ lệ 15,7%

          Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 19/19 đ/c, đạt tỷ lệ 84,3%

Về tập thể: Chi bộ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Bạch đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 20213 của Chi bộ và gợi ý một số điểm cần khắc phục, cải tiến trong thời gian tới. Hy vọng, với sự nỗ lực của từng cá nhân đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý, với kinh nghiệm rút ra từ năm 2023, hoạt động năm 2024 của Chi bộ tiếp tục có những khởi sắc và ngày càng vững mạnh.

Với sự thống nhất cao của 100% các đồng chí đảng viên, hội nghị đánh giá, kiểm điểm, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm 2023 của chi bộ trường mẫu giáo Tân Thành A đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

13

Chủ tọa Hội nghị

2

Đảng viên dự Hội nghị

15

Đồng chí Lâm Thị Hồng Vương dẫn chương trình Hội nghị

0

Đồng chí Nguyễn Thị Lưu phát biểu

1

Đồng chí Phạm Minh Bạch phát biểu tại Hội nghị

12

14

11

10

9

8

7

6

4

5

Các đồng chí đảng viên phát biểu ý kiến

                                                                                Người viết: Lâm Thị Hồng Vương