TRƯỜNG MG TÂN THÀNH A KIỂM TRA NỘI BỘ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023

KIỂM TRA NỘI BỘ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023

    Thực hiện kế hoạch số 226/KH-MGTTA ngày 24 tháng 10 năm 2022 của trường Mẫu giáo Tân Thành A về việc kiểm tra toàn diện giáo viên và tổ chuyên môn học kỳ I năm học 2022-2023.

     Ban kiểm tra nội bộ trường Mẫu giáo Tân Thành A đã tiến hành kiểm tra hoạt động sư phạm của 05 đồng chí giáo viên và 02 tổ chuyên môn từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022. Tổ kiểm tra gồm các đồng chí:

  1. Nguyễn Thị Lưu – Hiệu trưởng
  2. Lâm Thị Hồng Vương – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
  3. Huỳnh Thị Diệu Huyền – Phó Hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

     Đây là một trong những hoạt động hàng năm của nhà trường để đánh giá chất lượng giáo viên và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các nhóm lớp.

    Sau thời gian kiểm tra đoàn đã kiểm tra được 04 hoạt động kết hợp kiểm tra sổ sách nhóm lớp xếp loại chung trong đó xếp loại Tốt 04 hoạt động.

    Kiểm tra hồ sơ sổ sách của 02 tổ chuyên môn, xếp loại chung tốt.

    Kiểm tra chuyên đề âm nhạc, tạo hình đối với 03 giáo viên.

   Sau mỗi hoạt động tổ kiểm tra đều đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm cho giáo viên. Từ đó giúp cho giáo viên phát huy được những mặt ưu điểm và hạn chế được những mặt còn tồn tại trong mỗi tiết dạy để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong Nhà trường.

    Dưới đây là một số hình ảnh

8

1

Cô Nguyễn Thị Ngọc Diễm với hoạt động PTNN dạy thơ

3

9

Cô Hồ Thị Ngà dạy hoạt động vui chơi

5

10

Cô Lê Thị Thúy dạy lĩnh vực PTTC-KNXH

11

Cô Đoàn Thị Ngọc Diễm dạy lĩnh vực PTNT

6

Cô Lâm Nguyễn Ý Nhi dạy chuyên đề âm nhạc

4

Cô Phan Thị Lài dạy chuyên đề tạo hình

7

Cô Nguyễn Thị Bạc dạy chuyên đề tạo hình

                                                      Người viết: Lâm Thị Hồng Vương