HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 – 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2019 – 2020


Thực hiện hướng dẫn số 669/HD- PGDĐT, ngày 15/08/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, và Công văn số 793/HD-PGDĐT-MN ngày 13 tháng 09 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020; Thực hiện nghị định 71/ NĐ-CP về dân chủ hóa trong hoạt động cơ quan. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, Hôm nay ngày 27/09/2029 Trường MG Tân Thành A tổ chức hội nghị CB-VC năm học 2019- 2020.

Về dự hội nghị hôm nay có mặt 19/19 là cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường về dự hội nghị đầy đủ. Hội nghị diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn. Tại hội nghị thay mặt ban giám hiệu nhà trường, đồng chí hiệu trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 -2019, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020

Hội nghị được nghe báo cáo thực hiện quy chế dân chủ 2018 – 2019 và phương hướng thực hiện năm học 2019-2020 và kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019, báo cáo thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của nhà trường;

Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo, và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, hội nghị  đã đóng góp các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua của nhà trường năm học 2019 – 2020. Đưa ra một số giải pháp thực hiện các chỉ tiêu để năm học 2019 – 2020 đạt hiệu quả cao hơn trong năm học mới.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

2.2

2.3

          Hiệu trưởng trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 -2019, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020

2.4

Chủ tịch công đoàn thông qua thực hiện quy chế dân chủ 2018 – 2019 và phương hướng thực hiện năm học 2019-2020

2.5

Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo

2.6

Cô Tú thông qua báo cáo báo cáo thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của nhà trường

2.7

Phó hiệu trưởng thông qua qui chế thi đua

2.8

Thư  kí thông qua nghị quyết

2.9

          Sau thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị công chức viên cức đã thành công tốt đẹp, sau hội nghị này tập thể nhà trường có thêm sức mạnh và hành trang thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.