TRƯỜNG MG TÂN THÀNH A HỘI NGHỊ BĐD CMHS NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2023-2024

      Căn cứ Thông tư số 55/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh. Chiều ngày 21/9/2023, Hội nghị Ban đại diện Cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 được tổ chức long trọng tại phòng Hội trường trường mẫu giáo Tân Thành A.

11

      Tham dự Hội nghị về phía nhà trường có Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường. Về phía CMHS nhà trường có 18 đại biểu là trưởng ban, phó ban, các ủy viên đại diện CMHS 9/9 lớp năm học 2023-2024 của trường.Hội nghị do Hiệu trưởng nhà trường thống nhất với Ban đại diện CMHS triệu tập và đồng chủ trì. Hội nghị đã thống nhất chương trình, nội dung và chủ tọa, thư ký Hội nghị.

8

      Hội nghị nghe Ban đại diện CMHS Báo cáo tóm tắt kết quả năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024; sự phối kết hợp giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS, giữa GVCN và Ban đại diện CMHS các lớp.

7

    Hội nghị nghe bà Lê Thị Thùy Trang – thay mặt Ban đại diện CMHS nhà trường năm học 2023-2024, báo cáo về công tác của Ban đại diện CMHS năm học 2022-2023; phương hướng công tác của CMHS năm học 2023-2024.

9

    Hội nghị nghe ý kiến phát biểu và thảo luận của một số trưởng ban, phó ban đại diện CMHS các lớp dự Hội nghị.

1

     Hội nghị đã bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2023-2024 với 09 thành viên và – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Ghép chồi 1 là Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2023-2024. Hội nghị đã nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm của Ban đại diện CMHS trường trong năm học mới:

10

     Một là, Tiếp tục tập trung xây dựng và củng cố vững chắc tổ chức Ban đại diện CMHS trường đến Ban đại diện CMHS các lớp từ đó đi vào hoạt động thực chất và có hiệu quả. Thực hiện đúng vai trò, chức năng, Ban đại diện Cha mẹ học sinh thực sự là người đại diện cho Cha mẹ học sinh kết hợp với Nhà trường để giáo dục con em.

6

     Hai là, Phấn đấu xây dựng và sử dụng quỹ hoạt động thật hợp lí, Tạo nguồn quỹ thích đáng cho việc giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó, các tấm gương điển hình trong phong trào “Dạy tốt – Học tốt”.

5

     Ba là, Phối kết hợp cùng nhà trường tham gia các buổi đối thoại trực tiếp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, học sinh trong năm học.

4

     Bốn là, Tích cực vận động tài trợ, chung tay ủng hộ nhằm giúp nhà trường hoàn thiện về cơ sở vật chất, xứng tầm một ngôi trường đang có một cơ ngơi khang trang, sạch, đẹp.

3

     Với tất cả sự tận tâm, tận lực và tinh thần trách nhiệm cao, tin tưởng rằng, CMHS trường mẫu giáo Tan Thành A nói chung và Ban đại diện CMHS các lớp, trường nói riêng sẽ cùng chung tay xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, tiến bộ, khẳng định vị thế của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục của địa phương./.

                                                                                 Người viết: Lâm Thị Hồng Vương